Vi har vintern 2006 også satt opp bossoer i de 4 siste bingene inne.