Bilder av valpeboksene der også gulvet er ekstraisolert før vi la flisene, det er doble vippeluker med kallgang ut av hver boks og bosoene i valpebingene er isolert og flislagt både utvendig og innvendig. Dette for å gjøre reingjøringen lettere, samt at hundene har det trivelig.