Ute har vi rivi utestallen, og sådd 200m2 till, fra våren 2007 har hundene 500m2 å bolltre seg på