Vi på Tyriberget ønsker å stille Krav til våre avlshunder samt hundenes trivsel og miljø, og ikke minst oss selv .

Da vi ønsker oss et sundt og godt oppdrett, er vårt mål og bruke bare topp avlstisper som minst har oppnådd 1. premie på utstilling og er HD frie, samt også å ivareta de jaktbare linjer som vi har hvert så heldig å få tak i gjennom målrettet avlsarbeid, selv om vi i mange tilfeller har gått egne veier.

For å få til dette har vi på våre tisper brukt hannhund med den aller beste jaktstamme som er å få tak i her hjemme den ene gangen,  for i neste generasjon å bruke utenlandske avstammed hannhund med det aller beste ekstriør, dette for å ivareta både det jaktbare og det gode ekstriør som en en Beagle skall ha. Samtidig får vi også inn nye gener i våre linjer som jeg synes er veldig viktig med tanke på rasens fremtidsutsikter.

For å få til dette er det også veldig viktig for oss å få levert våre valper til jegere som bruker hundene, og helst stiller dem både på utstilling og jaktprøve. Vi  beholder en tispevalp etter de nye tisper som blir satt i avl, så vi hele tiden har så bra som mulig kontroll på de nye avkommene og nye tispers egenskaper som mødre både utstilling og jaktmessig.

Vi har også satt stor vekt på våre hunders miljø og trivsel, hver hund har sin egen lille luftegard med egen inngang til sin lille hybel, samt at alle hundene sammen går ute i en luftegard på 500m2  der de leker og herjer hele dagen så de holder en viss kondisjon hele året.

Det er også viktig for oss å holde god kontakt med våre valpekjøpere da de sikkert bruker sine hunder mer på jakt en det hver av våre hunder får anledning til, da vi har så mange hunder at vi ikke får slept dem mer en en gang hver pr. uke. Alle hundene våre blir brukt på jakt etter tur så de helt store jaktprøveresultatene er det vel enkelte som savner, noe vi håper å kunne rette på da vi nå har vert så heldige å fått leid oss et jaktterreng der vi får begynt treningen allerede 20 aug. og som vi kan benytte ut sesongen.