ÅP Østfold Harehundklubb 07/02/05

Katalog 2- 06266/02 TYRIBERGET`S BOYA

 Prøvedato 07.02.05

 Far: S 33454/2000   Sibeja`s Pride  

 Mor: N 23917 / 02   Royal Sandy 

 Eier:                          Bent Prestby  

 Dommer:                  Anders Sandvig

 
 Fotarbeid:                               5   3 

 Losføring:                               6   6     

 Arbeid på tap:                        3   3   

 Mål:                                       3   3     

 Målbruk under los:                      8

 Jaktlyst:                                      4 

 Kondisjon, styrke, labber:           4   

 Lydighet og samarbeid:               3     ________________________________________

 Sum Egenskap:                        54

 Lospoeng:                                79 

 Sum poeng                             133

 Losdyr: Hare
 Tillegsregistreringer

 Fot til Uttak:              12 min.

 Uttak til slutt los:       212 min.

 Lengste losreprise:      32 min

 Antal tap:                    10                

 Premiegrad:                   2.

 

 

SP Romerike HK.  Bjerke  / Hurdal  27.09.2005.    45-05002

Katalog 1- 06266/02 TYRIBERGET`S BOYA

 Prøvedato 27.09.05    

 Far: S 33454/2000   Sibeja`s Pride  

 Mor: N 23917 / 02   Royal Sandy   

 Eier:                          Bent Prestby  

 Dommer:                   Tom Baaten

 
Jaktlyst:                               12  

 Samarbeid/Kontakt:              2 

 Fotarbeid/evne til uttak tap:   6

 Målbruk i fot:                        2   

 Målbruk i tap:                       8  

 Arbeid i los og tap:                8

 Mål-nyansering:                     2

 Mål-hørbarhet:                      4     ________________________________________

 Sum Egenskap:                        44  

 Lospoeng:                               47

 Sum poeng                              91

 Losdyr: Hare
 Tillegsregistreringer

 Fot til Uttak:                10 min.

 Uttak til slutt los:         142 min.

 Lengste losreprise:        16 min

 Antal tap:                        3

 Lengste tap:                  59 min                

 Premiegrad:                    3 Premie SP.

 

 

SP Østfold Harehundklubb 18/11/05

Katalog 1- 06266/02 TYRIBERGET`S BOYA

 Prøvedato 18.11.05   

 Far: S 33454/2000   Sibeja`s Pride

 Mor: N 23917 / 02   Royal Sandy  

 Eier:                        Bent Prestby

 Dommer:                 Arnfinn Andreassen

 
 Jaktlyst:                                     15

 Samarbeid/Kontakt:                    3  

 Fotarbeid/evne til uttak tap:         6

 Målbruk i fot:                              3 

 Målbruk i tap:                             6 

 Arbeid i los og tap:                   16 

 Mål-nyansering:                           3

 Mål-hørbarhet:                            6

 Kondition                                    4  

 Lydighet                                      2    ________________________________________

 Sum Egenskap:                         64 

 Lospoeng:                                 90

 Sum poeng                              154

 Losdyr: Rådyr
 Tillegsregistreringer

 Fot til Uttak:                45 min.

 Uttak til slutt los:          9o min.

 Lengste losreprise:       90 min

 Antal tap:                        0

 Lengste tap:                    0 min                

 Premiegrad:                    1. Premie SP.

 

 

ÅP Østfold Harehundklubb 11/12/05

 06266/02 TYRIBERGET`S BOYA

 Prøvedato 11.12.05   

 Far: S 33454/2000   Sibeja`s Pride

 Mor: N 23917 / 02   Royal Sandy  

 Eier:                         Bent Prestby

 Dommer:                 Karsten Berg

 
 Jaktlyst:                                     12

 Samarbeid/Kontakt:                   4 

 Fotarbeid/evne til uttak tap:         8

 Målbruk i fot:                              4

 Målbruk i tap:                             6

 Arbeid i los og tap:                   16

 Mål-nyansering:                           3

 Mål-hørbarhet:                            6

 Kondition                                    3 

 Lydighet                                      3    ________________________________________

 Sum Egenskap:                         59

 Lospoeng:                                 2 x 60

 Sum poeng                              119

 Losdyr: Rådyr
 Tillegsregistreringer

 Fot til Uttak:                16 min.

 Uttak til slutt los:          136 min.

 Lengste losreprise:       60 min

 Antal tap:                        1

 Lengste tap:                    16 min                

 Premiegrad:                    1. Premie ÅP.

 

 

ÅP Hedemark Harehundklubb 23/12/05

 06266/02 TYRIBERGET`S BOYA

 Prøvedato 23.12.05   

 Far: S 33454/2000   Sibeja`s Pride

 Mor: N 23917 / 02   Royal Sandy  

 Eier:                         Bent Prestby

 Dommer:                 Asbjørn Kullbråten

 
Jaktlyst:                               12 

 Samarbeid/Kontakt:              4

 Fotarbeid/evne til uttak tap:   6

 Målbruk i fot:                        3   

 Målbruk i tap:                       6  

 Arbeid i los og tap:                12

 Mål-nyansering:                     3

 Mål-hørbarhet:                      6    ________________________________________ 

 Sum Egenskap:                        52  

 Lospoeng:                               53

 Sum poeng                             105

 Losdyr: Hare
 Tillegsregistreringer

 Fot til Uttak:                164 min.

 Uttak til slutt los:           53 min.

 Lengste losreprise:        53 min

 Antal tap:                        0

 Lengste tap:                  0 min                

 Premiegrad:                    3 Premie ÅP.

Hedmark HK.  KM.  SP 45-06001   23-24.09.2006

SP Hedemark Harehundklubb 23/09/06

 06266/02 TYRIBERGET`S BOYA

 Prøvedato 23.12.05   

 Far: S 33454/2000   Sibeja`s Pride

 Mor:  23917/02   Royal Sandy  

 Eier:                         Bent Prestby

 Dommer:                 Arild Fjeldstad

Dette gikk ikke, det ble 0. premie

 

 Østfold Harehundklubb

 06266/02 TYRIBERGET`S BOYA

 Prøvedato    

 Far: S 33454/2000   Sibeja`s Pride

 Mor: N 23917 / 02   Royal Sandy  

 Eier:                        Bent Prestby

 Dommer:                 Anders Sandvig

 
 Jaktlyst:                                    

 Samarbeid/Kontakt:                   

 Fotarbeid/evne til uttak tap:        

 Målbruk i fot:                             

 Målbruk i tap:                            

 Arbeid i los og tap:                  

 Mål-nyansering:                         

 Mål-hørbarhet:                           

 Kondition                                    

 Lydighet                                       ________________________________________

 Sum Egenskap:                        

 Lospoeng:                              90  

 Sum poeng                             

 Losdyr:                  Hare
 Tillegsregistreringer

 Fot til Uttak:                min.

 Uttak til slutt los:           min.

 Lengste losreprise:        min

 Antal tap:                       

 Lengste tap:                   min                

 Premiegrad:                    1. Premie + 2. premie tillegslos ÅP.