Fortsatt Tyriberget`s Don Bonzo med sønnen til Odd Arne Rønes med sin kjempehjorte, her er Bonzo så vit pasert et 1 1/2 år, og han er modigere etter hvært.