Fortsatt Tyriberget`s Don Bonzo med sønnen til Odd Arne Rønes med en kjempehjorte, her er Bonzo så vit pasert et 1 1/2 år.