Tyribergets Frida, var den første som jaga hare av valpene født 2006, hun er etter Caia og Bayass. Frida er her 5 1/2 mnd ved hennes første harefall og en stolt eier Jon Magne er ikke lite fornøyd.